İş Güvenliği Kursu İzmir

Is güvenliği kurslarında, basarili ve uzman kadrosuyla ELIT IS GUVENLIGI EGITIM KURUMLARI hizmetinizdedir.

İş sağlığı ve güvenliği, tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İş güvenliği kursu İzmir veren kuruluşlar, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen kurumlardır. Mühendis, Mimar, Teknik Öğretmen, Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin FİZİK, KİMYA ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları İş Güvenliği Kurslarına katılabilirler. 

Is güvenliği Kursu İzmir, için yetkili eğitim kuruluşlarında kurslara katılmak, is güvenliği uzmanı olabilmek için zorunludur. Is güvenliği kursunda basarili olarak sınava girmeye hak kazanmalı ve yapılan sınavda en az %70 puan almak koşuluyla is güvenliği sertifikası alınır. Is güvenliği kurslarında genel olarak aşağıdaki eğitim konularında eğitim verilmektedir:

 •   Is Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü.
 •   Dünyada ve Türkiye’de Is Sağlığı ve Güvenliği.
 •   Temel Hukuk ve Is Hukuku.
 •    Kanunlarda Is Sağlığı ve Güvenliği.
 •   Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliği Kurulları.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.
 •   Risk Yönetimi ve değerlendirilmesi.
 •   Çalışma Ortamı Gözetimi.
 •   Is Hijyeni.
 •   Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve Psikososyal Risk Etmenleri.
 •   Çeşitli Alanlardaki Is Sağlığı ve Güvenliği.
 •   Sağlık ve Güvenlik İşaretleri.
 •   Is Kazaları.
 •   Çalışma Yaşamında Etik.
 •   Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması.
 •   Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları.
 •   Is Ekipmanlarının Tasarım, Üretim ve Kullanımında Is Sağlığı ve Güvenliği.

Is Güvenliği kursu İzmir; Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır. İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

Is güvenliğinin ülkemizde belirlendiği yasalar şunlardır; 6331 Sayılı Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 506 Sayılı SGK Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, TTB Kanunu, Cevre Mevzuatı, Sendikalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu. 
İş Güvenliği Kursu İzmir