İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir. İşçi sağlığı bilimi ise; tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. Bu anlamda is sağlığı ve güvenliği;
• Is yerlerinde isin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha insani bir is ortamı oluşturmak için yapılan metotlu çalışmalardır.
• Genel anlamda, hem çalışanları korumayı, hem de bütün isletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etrafındakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.
• İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve is güvenliğini sağlamayı, her turlu riske karşı gerekli önlemleri almayı, bu konudaki koşulları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, bunların uygulanmasından is verenin sorumlu tutulduğu işçilerinde öngörülen tedbirlerle ilgili usul ve koşullara uymalarını isteyen bir kavramdır.
Is kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısı ile çalışma ve is güvenliği, gerek insani ve toplumsal acıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir sorundur. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ‘ nun araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece % 2’si korunması olası olmayan kazalar olup,% 98’i genel olarak korunması olası olan kazalardır. Bu anlamda is verenin temel görevlerini şöyle sıralayabiliriz;
• Önlemleri almak,
• Çalışanları bilgilendirmek,
• Gerekli eğitimleri vermek,
• Çalışanlarla işbirliği yapmak,
• Gerekli denetimleri yapmak,
• Kayıt ve bildirim zorunluluğudur.
Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelimseler ile doğru orantılı olarak özellikle is yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlarda açığa çıkmıştır. Bu nedenle bir takim önlemleri önceden alarak is yerlerini güvenli hale getirmek açısından is güvenliği oldukça önem kazanmıştır. 
Is Sağlığı ve Güvenliğinin amacı;
• Çalışanlara en yüksek düzeyde sağlıklı ortam sağlamaktır.
• Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden çalışanları korumaktır.
• Is ve işçi arasında olası olan en iyi uyumu oluşturmaktır.
• Is yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmektir.
• Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.
• Çalışma verimini artırmaktır.


İşçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen bazı etmenler:
1. Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda ya da kirli havada çalışmaktır.
2. Yetersiz ışıklandırma.
3. Fazla gürültü.
4. Bedeni, gözü ve(ya) kulağı yoğun olarak yoran işler.
5. Çalışma tempoları.
6. Ara verme imkânlarının az olması.
7. Gece işi ya da vardiya işler.
8. Ağır çalışma koşulları.
9. İşyeri atmosferinin kötü olması ve iş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler.
Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış surecimizde önemli bir unsur olması gereken Is Güvenliği çalışmaları ülkemizde yeterli ilgiyi görmemektedir. Sektörde birçok alanda oncu olan ELIT IS GUVENLIGI uzman ekibi ve deneyimli yönetim kadrosuyla is güvenliği ve is sağlığı konusunda yanınızdadır. Is Güvenliğiyle ilgili uzman temini, risk analizi, eğitim, her turlu olcum ve danışmanlık hizmetimizle desteğimizi her zaman yanınızda bulacaksınız. 
İnsan yaşamının bedeli olmaz; ELIT IS GUVENLIGI uzman ekibi ve deneyimli yönetim kadrosuyla is güvenliği ve is sağlığı konusunda yanınızdadır.
İş sağlığı ve güvenliği