İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, işyerlerinde risklerin en aza indirilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesidir. Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine  vererek işçi ve iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek temel amaçtır. Bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin amaçları arasındadır. İsçi sağlığı bilimi, tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun duruma getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak isin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tip dalıdır.   

Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadını olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ‘ nun araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece % 2’si korunması olası olmayan kazalar olup,% 98’i genel olarak korunması olası olan kazalardır. Çalışma yaşamında yapılacak her iyileştirmenin dünya üzerindeki herkesi yakından ilgilendirdiği bir gerçektir. Çalışma yasamı; istihdam, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler arasında iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir öneme sahiptir.

Dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanmaktadır. Bunun da dünya ekonomisine toplam gayri safi milli hâsılanın yüzde 4'ü kadar bir maliyet oluşturmaktadır. Bunun da ötesinde iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan maalesef yaşamını kaybediyor. Çok daha fazla insan ise sakat kalıyor. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimize verimliliği artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak adımların en başında İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gelmektedir.

Bu konuda Is Güvenliği Uzman Eğitimi, İşyeri Hekimi Eğitimi, Risk Analizleri ELİT IS GÜVENLİĞİ EĞİTİM KURUMLARINDA verilmektedir.

Uzun yılların deneyimi ile ELİT İS GÜVENLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI uzman eğitici kadrosu ile sizin yanınızdadır.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği