İzmir İş Güvenliği

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir. Is yerlerinde isin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden korunmak ve daha insani bir is ortamı oluşturmak için yapılan metotlu çalışmalardır. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı, hem de bütün isletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etrafındakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle is yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlarda açığa çıkmıştır. Bu nedenle bir takim önlemleri önceden alarak is yerlerini güvenli hale getirmek açısından İzmir is güvenliği oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden işyerlerinde bu hizmetleri işyeri uzmanları yürütmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ‘ nun araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece % 2’si korunması olası olmayan kazalar olup,% 98’i genel olarak korunması olası olan kazalardır.

İzmir Is Güvenliğinin amacı;

·         Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden çalışanları korumaktır.

·         Is ve işçi arasında olası olan en iyi uyumu oluşturmaktır.

·         Is yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmektir.

·         Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

·         Çalışma verimini artırmaktır.

İzmir Is güvenliğinin ilgi alanları; işverenlerin yükümlülükleri, isçilerin yükümlülükleri, devletin yükümlülükleri, is güvenliği kurulları, çalışma yaşamında çocuk ve kadınların işçilerin korunmasıdır.

İzmir Is güvenliğinin ülkemizde belirlendiği yasalar şunlardır; 6331 Sayılı Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 506 Sayılı SGK Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, TTB Kanunu, Cevre Mevzuatı, Sendikalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu.

Çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak için ELIT IS GUVENLIGI eğitim hizmetleriyle yanınızdır.
İzmir İş Güvenliği